τάβλι - ιστορία

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το τάβλι είναι ένα παιγνίδι στρατηγικής, σε αυτή την ομάδα ανήκει. Η ομάδα αυτή των παιγνιδιών αναπτύχθηκε στους πολιτισμούς της Μεσοποταμίας και ανατολικής μεσογείου. Υπάρχει και μια αντίστοιχη ομάδα παιγνιδιών που αναπτύχθηκε στην Κίνα και την Ινδία αλλά είναι σαφές ότι αυτά τα παιγνίδια δεν διαμόρφωσαν ούτε επηρέασαν τα παιγνίδια του δυτικού κόσμου. Ο πρώτος ιστορικός σταθμός συνάντησης του ανατολικού και του δυτικού κόσμου είναι οι άραβες και το πρώτο παιγνίδι που θεωρώ ότι είναι το σημείο συνάντησης, είναι το σκάκι, το τελειότερο παιγνίδι στρατηγικής.

Τάβλι info.gr. Ένα website αφιερωμένο στο Τάβλι.  Τα πάντα για το τάβλι και το τάβλι στο ίντερνετ.

Το τάβλι όμως δεν είναι μόνο παιγνίδι στρατηγικής, είναι και παιγνίδι τύχης. Αυτός είναι ο παράγοντας που το διαμορφώνει και του αυξάνει το ενδιαφέρον. Ο καλός παίκτης στη διάρκεια πάρα πολλών παρτίδων να μπορεί να δείξει την αξία του. Όταν όμως τα παιγνίδια είναι λίγα, ο παράγοντας τύχη μπορεί να είναι καθοριστικός και το ζάρι να ευνοήσει έναν λιγότερο ισχυρό παίκτη.

Στο τάβλι ο παίκτης φτιάχνει πόρτες, δηλαδή σταθερά σημεία που μπορεί από εκεί να βοηθήσει τα πούλια του να μετακινηθούν ή να απειλήσει τα πούλια του αντίπαλου. Το τάβλι είναι ένα παιγνίδι στρατηγικής, ταυτόχρονης άμυνας και επίθεσης, αλλά με συνεχόμενη πορεία προς τα μπρός, με σκοπό την βήμα βήμα εξάπλωση και τη νίκη. Ταυτόχρονα όμως χρειάζεται ρίσκο και τύχη.

Τώρα αφήνω εσάς να αποφασίσετε ποιος πολιτισμός της ευρύτερης περιοχής (που έτσι κι αλλιώς είναι η περιοχή που συντελέστηκε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας σήμερα σαν ανθρώπινο πολιτισμό), έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά που έχει το τάβλι...

ΤΑΒΛΙ - ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο ιστοχώρος αυτός είναι αφιερωμένος στο πιο αγαπημένο παιχνίδι των Ελλήνων, το τάβλι. Σε ότιδήποτε αφορά το τάβλι. Στις παραλλαγές των παιχνιδιών στο τάβλι. Στην επίδραση που ασκεί το τάβλι στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων και στην τέχνη. Μια δημιουργία του www.internetinfo.gr

INTERNETINFO © ΤΑΒΛΙ INFO.GR